احمد میدری

#احمد_میدری،‌ معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوشنبه هفتم آبان به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت...

احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرگزاری تنسیم گفته است که این وزارتخانه طرح اختصاص...

مجلس با اصلاح قانون بودجه خیال دولت را برای حذف یارانه نقدی راحت کرده است. معاون وزیر کار می‌گوید...

شش هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت تنها با گذشت سه ماه از سال مشخص شده است. با این...

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که نزدیک به سی درصد جمعیت ایران زیر خط فقر غذایی قرار دارند اما...