احمد خاتمی

احمد خاتمی می‌گوید کمیته‌ تحقیق مجلس خبرگان کار بررسی افراد واجد شرایط رهبری را انجام داده و چون این...

احمد خاتمی، امام جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان روز جمعه ۱۳ شهریور / ۴ سپتامبر در نماز جمعه...

احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در سخنانی درباره طرح بازدید سرزده از مراکز نظامی ایران گفت: «مراکز...

در نماز جمعه امروز جمعه