احمد خاتمی

احمد خاتمی در نماز جمعه تهران همه رقبای انتخاباتی را به رفع «کدورت‌ها» و «آشتی» دعوت کرد و اطمینان...

احمد خاتمی از عدم راهیابی یزدی و مصباح به مجلس خبرگان اظهار تأسف کرد و خبرگان پنجم را «ولایی‌تر...

برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها به فرصتی مناسب برای حمله و تخریب تبدیل شده است تا همه توصیه‌های پیش از...

احمد خاتمی، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه این شهر گفت نظر...

احمد خاتمی، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه این شهر از...

احمد خاتمی می‌گوید کمیته‌ تحقیق مجلس خبرگان کار بررسی افراد واجد شرایط رهبری را انجام داده و چون این...

احمد خاتمی، امام جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان روز جمعه ۱۳ شهریور / ۴ سپتامبر در نماز جمعه...

احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در سخنانی درباره طرح بازدید سرزده از مراکز نظامی ایران گفت: «مراکز...

در نماز جمعه امروز جمعه