احمد محمود

در زمین سوخته وضعیتِ تقریباً عادی پس از انقلاب، تبدیل به وضعیتِ اضطراب ناشی از جنگ می‌شود. اضطرابِ انقلاب،...

«ادبیات انقلاب» فهم خاصی از «انقلاب» را ارائه داده‌: انقلاب در مفهوم میل کور به ویرانگری، قیام مستضعفان در...

مهدی مرعشی - داستان «چشم‌انداز» احمد محمود درباره شهری بی‌نام و نشان و مردمانی کسالت‌زده است که خود...

اسد سیف: داستان زندان در جمهوری اسلامی هنوز نوشته نشده، اما گام‌هایی در این راه برداشته شده. نگاهی به...

مهدی مرعشی - آخرین رمان احمد محمود واپسین درنگ او بر پابرجایی باورهای کهن در جامعه ماست: رفتار‌شناسی جامعه‌ای...