احکام اسلامی

يک دست و يک پای فردی که به دليل سرقت مسلحانه از يک بانک در مشهد به «محاربه» متهم...

امین قضایی - چرا در میان اعراب بیابانی در حجاز، چندهمسری و ازدواج با کودکان رواج داشته است؟

حکم اعدام زنی متهم به ارتداد در سودان بازتاب جهانی یافت. وی که با یک مسیحی ازدواج کرده با...

فیروزه رمضان‌زاده - «نجس» بودن برخی حیوانات از دیدگاه برخی مراجع شیعه با کدام منطق و دلیل قابل تبیین...