احکام اسلام در اندونزی

یک مرد مسیحی در اندونزی که به اتهام فروش مشروبات الکلی به ۳۶ ضربه شلاق محکوم شده بود، حکم‌اش...