اختلاس مالی

سیروس سجادیان، فرمانده انتظامی استان

اسماعیل نجار، استاندار کرمان از

يک تارنمای نزديک به منابع امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با انتشار نامه‌ای منتسب به اسفنديار رحيم مشايی، پشتيبانی...