اختلاف خانوادگی

مرد پنجاه ساله ساکن هلند با اسلحه گرم همسر ۳۰ ساله و دختر ۵ ساله‌شان و مادر زن ۶۷ساله...

در اين تيراندازی، دختر ۱۸ ساله و پدر همسر ضارب کشته شدند. ضارب متواری شده و شواهد نشان می‌دهد...

روز گذشته ۲۳ فروردین ماه سال جاری زنی حدوداً ۲۰ ساله به پاسگاه انتظامی «خنافره» در شهرستان شادگان خوزستان...