اختلال در بازار ارز

کمال‌الدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل در