اختیارات رئیس جمهوری

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری می‌گوید شرایط کنونی پیچیده است و نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع و صریح دارد و به همین...

اصولگرایان مجلس درخواست برای بازنگری در قانون اساسی را به بیش از ۱۰۰ امضا رسانده‌اند. این موضوع در پی...

رئیس دولت ایران می‌گوید که در ده روز گذشته یک کشتی باری نتوانسته در بنادر ایران تخلیه شود و...