اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح

سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح پنجشنبه ۲۰ تیر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا...