ادامه اعتراض در اصفهان با شعار: کشاورز بی‌گناه آزاد باید گردد

معلمان حق‌التدریسی آموزش و پرورش که از بیمه و امنیت شغلی بی‌بهره‌اند در چند شهر دست به اعتصاب زدند...