ادبیات فلسطین

در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب ابوظبی، بوکر عربی برنده‌اش را شناخت: ربعی المدهون با رمان «سرنوشت‌ها» درباره زندگی...

عسگر آهنین -در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب ابوظبی نگاهی داریم به تلاش شاعران و نویسندگان فلسطینی برای بازآفرینی وطن...

عاطف ابوسیف، نویسنده فلسطینی کتابی منتشر کرده است درباره زندگی مردمان جنگ‌زده غزه. او می‌گوید من نمی‌خواهم یک عدد...