ادبیات مهاجرت در آلمان

«مرثیه‌ای برای شکسپیر»از آخرین آثار اوست. این رمان درباره یک ایرانی از دنیا بریده ساکن برلین است که در...

فهیمه فرسایی - با کندوکاو در دگرگونی‌های اجتماعی‌ ـ سیاسی آلمان، تصویری از چشم‌اندازهای رنگارنگ ژانر "ادبیات مهاجرت" در...