ادبیات کهن ایران

چه برسر هزار و يك شب ايرانى آمده؟ آیا کتاب هزار و یک شب عقبه‌ای ایرانی دارد؟

شکوفه تقی - افسانه‌های «هزار و یک شب» با معرفی دو پادشاه: شاه‌زمان و شهریار که با هم برادرند...

شکوفه تقی - گاو بَرمایه یا پُرمایه، سیمرغ، غُرم و کرم هفتواد، چهار نماد جانوری بخت در شاهنامه هستند،...