ادبیات عام پسند

فهیمه رحیمی پدیده‌ای بود که تکرار نشد. نه به دلیل استعداد ادبی او، بلکه به این سبب که کسی...

پژوهش جوکرز – آرچر ۵۰۰ رمان پرفروش را مورد بررسی قرار داده. سکس مهم نیست. قید فلسفه و سیاست...