ادبیات غرب در ۱۰ دقیقه

هاینریش فن کلایست بر لبه‌ دو دوران ایستاده بود و تلاش می‌کرد در میان غول‌های ادبی آلمان، دنیای مستقل...

«دن کیشوت» داستان مردی است نیمه‌دیوانه اما عدالت‌خواه که معاصر زمانه‌اش نیست. در آن زمان ارزش‌هایی که در رمان‌های...