ادوارد اسنودن

 صدها نفر در واشنگتن گرد

جمعی از ستارگان سینمای آمریکا به‌همراه گروهی از فعالان مدنی و سیاستمداران این کشور با انتشار یک پیام ویدئویی...

اکبر گنجی- رکن اصلی "لیبرال دموکراسی آمریکایی" خودمختاری فردی و عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی شهروندان است اما...

ادوارد اسنودن، مأمور پیشین سازمان

 روزنامه انگلیسی‌زبان گاردین گزارش داده

سازمان ملل از دولت آمریکا

در پی لغو دیدار باراک

روسیه با اعلام اینکه از

دیدار باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا

در پی پذیرش پناهندگی موقت

ادوارد اسنودن مأمور پیشین سازمان

آناتولی کوچرنا، وکیل مدافع ادوارد

مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک

ادوارد اسنودن مأمور پیشین سازمان

ادوارد اسنودن امروز بنا به درخواست‌اش با ۱۳ شخصيت روس، از جمله دو وکيل معروف و نمايندگان سازمان عفو...

ادوارد اسنودن، مأمور اطلاعاتی آمریکا

ونزوئلا و نیکاراگوئه اعلام کردند

اوو مورالس، رئیس‌جمهور بولیوی در

هواپیمای اوو مورالس، رئیس‌جمهور بولیوی،

ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات محرمانه