ادیان سامی

از تریبون زمانه - سومیت پل-چودری: ما این موضوع را بدیهی می‌شماریم که ادیان به دنیا می‌آیند، رشد می‌کنند...

برایان ترنر - ادیان ابراهیمی همیشه به مسائل خانوادگی اهمیت فراوان داده‌اند.