ارتش صفوی

حسین علیزاده - اسلام سیاسی، خاورمیانه را به دو اردوگاه متخاصم تقسیم کرده است. برخی رسانه‌ها، مصائبی...

برخی تئوری‌ها اهداف جمهوری اسلامی را مانند اهداف دولت صفویه مبتنی بر "توسعه‌طلبی ارضی و "گسترش شیعه" دانسته و...