ارتش فتح

ارتش فتح متشکل از جبهه النصره، جنبش احرار الشام و جند الاقصی، با کنترل «اريحا» آخرين شهر تحت...

درگیری‌ها در شمال سوریه بالاگرفته است. تلویزیون دولتی از قتل‌عام غیر نظامیان در شهر سقوط کرده جسر الشغور می‌گوید،...

پس از تصرف شهر ادلب شماری از گروه‌های سنی همچون جبهه النصره، جنبش احرار الشام و جند الاقصی زیر...