اردوگاه جنگل

بریتانیا هزینه را می‌پردازد، فرانسه آن را می‌سازد: دیواری در نزدیکی اردوگاه کاله، موسوم به «جنگل» ساخته می‌شود تا...

در اعتراض به برپایی اردوگاه کاله، موسوم به «جنگل»، معترضان در شمال فرانسه خیابانی را مسدود کردند.

دو نهاد کمک‌رسان به پناهجویان نسبت به وضعیت اردوگاه کاله هشدار دادند. جمعیت اردوگاه هر دم زیادتر می‌شود...

در پی عملیات چند روزه برچیدن چادرهای پناهجویان در کاله فرانسه، گروهی از ایرانیان پناهجو در اعتراض به این...

از روز دوشنبه مأموران پلیس فرانسه با بولدوزر تخریب سرپناه‌های پناهجویان در کاله را آغاز کردند. دولت فرانسه می‌گوید...