اردوگاه پناهندگی ساموس

در پی آتش‌سوزی در اردوگاه پناهندگی جزیره ساموس یونان، واقع در شرق دریای اژه، مقامات یونانی تخلیه این اردوگاه...