ارسطو

در کانون این گفت‌وگو فلسفه سیاسی هانا آرنت و تحلیل او از نیروی داوری قرار دارد.

احسان سنایی - گفت‌وگو با پروفسور «ریچارد دی‌ویت»، استاد فلسفه دانشگاه فیرفیلد آمریکا.

امیر گنجوی – "دوستی"، نه فقط مفهومی در حوزه اخلاق فردی، بلکه همچنین مفهومی سیاسی است. ارسطو آموزگار کلاسیک...