اروپا و پناهجویان

در حالی که اروپا همچنان از مرگ صدها پناهجو در روز یکشنبه در بهت و حیرت به‌سر می‌برد بار...

چهار قایق حامل پناهجویان در سواحل لیبی بر اثر باد تند و امواج شدید غرق شد. در این سانحه...

در حادثه غرق شدن قایق پناهجویان در سواحل استانبول، دست‌کم ۲۴ نفر کشته شدند.