اروپا و یونان

بار بدهی دولت یونان همچنان در حال افزایش است. در سه ماهه دوم سال جاری میلادی میزان بدهی دولت...

با نزدیک شدن پایان مهلت دولت یونان برای بازپرداخت بدهی‌های خود به وام‌دهندگان بین‌المللی و نرسیدن دو طرف به...

کریستین لاگارد، مدیر صندوق بین‌المللی پول در حاشیه نشست وزیران دارایی هفت کشور صنعتی، خروج یونان از حوزه یورو...

گروه یورو و آتن در مورد کمک‌های مالی بیشتر به یونان، به هم نزدیک شدند. دولت یونان پول...

تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه ادامه سیاست ریاضت اقتصادی در آتن به خشونت کشیده شد و صدها معترض شیشه‌های مغازه‌ها را...