ارکستر سمفونيک تهران

علی رهبری، رهبر ارکستر سمفونیک تهران که وزیر ارشاد استعفای او را نپذیرفت، در حال مذاکره با مسئولان وزارت...