ارکستر سمفونیک تهران

شهرداد روحانی دو ماه پیش، زمانی کار خود را به عنوان رهبر مهمان ارکستر تهران آغاز کرد که علی...

علی رهبری را وادار به استعفا کردند. او اکنون ساز تازه‌ای کوک کرده: ارکستر فیلارمونیک پارسی. حسین علیزاده در...

پیروز ارجمند که مدیریت اجرایی این ارکستر را به عهده دارد گفت که فعالیت ارکستر فیلهارمونیک پارسی توسط بخش...

ارشاد اسلامی می‌خواهد هم بهرام جمالی، مدیر بنیاد رودکی را برکنار نکند، هم علی رهبری به سر کارش در...

روابط عمومی معاونت هنری وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای از بازگشت علی رهبری به ارکستر سمفونیک...

سال ۱۳۹۴: فیلم «محمد» در حد تیتر اول روزنامه‌ها فروکاست، چوب رهبری ارکستر سمفونیک تهران را شکستند و...

معاون هنری ارشاد اسلامی با رهبر ارکستر سمفونیک تهران گفت‌و گو کرد. او برای از میان برداشتن نارضایتی‌های صنفی...

علی رهبری، رهبر ارکستر سمفونیک تهران در نامه‌ای به وزیر ارشاد در اعتراض به وابستگی هنرمندان و عدم پرداخت...

رهبر ارکستر سمفونیک تهران در دولت احمدی نژاد هم از تنگناهای مالی گلایه کرده بود. علی رهبری این بار به...

اگر اجازه دهند ارکستر سمفونیک تهران رمق تازه‌ای می‌گیرد. ماریان لاپشانسکی به ایران آمده است. این نوازنده سرشناس...