ارگ بم

مسئولان پایگاه میراث فرهنگی ارگ در پاسخ به کارگران معترض گفته‌اند که علاوه بر تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران،...