اریک گارنر

اعتراض به کشته شدن اریک گارنر و مایکل براون

در چهارمین روز اعتراضات نيويورک، معترضان در ترمينال مرکزی دراز کشيدند تا نسبت به بی‌توجهی پليس و رهاکردن...

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، نگرانی‌های موجود پیرامون عدم محکومیت پلیس‌های متهم به قتل دوشهروند سیاهپوست در آمریکا را...