ازدواج با اتباع خارجی

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی می‌گوید ۱۲ هزار زن خراسانی با اتباع خارجی ازدواج غیرقانونی کرده‌اند...

شعارهايی مثل "مسلمان، برادر مسلمان"، چشم‌انداز امیدوار‌کننده‌ای برای مهاجرت به ایران پیش روی افغانستانی‌ها قرار داد. چشم‌اندازی که...

تهران و استان‌های مرزی بیشترین آمار ازدواج زنان و مردان با مهاجران خارجی ساکن ایران را به خود اختصاص...

مدیرکل اتباع و امور خارجی استاندار تهران هشدار داد اگر زنان ایرانی به ازدواج شرعی غیرقانونی با اتباع خارجی،...