ازدواج با فرزندخوانده

معصومه ابتکار از مردان خانواده و بخش‌های حقوقی و اقتصادی دولت خواست تا بدون منت بار مسئولیت‌‌ها را از...

حبيب‌الله مسعودی فريد، معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی ايران می‌گويد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده از نظر عرف و...

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران

نعیمه دوستدار - در لایحه حمایت از کودکان، ازدواج "سرپرست" با "فرزندخوانده" ممنوع بود، اما لایحه‌ای با تصویب...