ازدواج کودکان در ايران

بر پايه آمار اين مقام دولتی، در سال ۱۳۹۲، چهار هزار و ۴۸۲ مورد ازدواج زير ۱۵ سال مربوط...

سازمان ثبت احوال ايران اعلام کرد طی ۹ ماهه ابتدايی سال ۱۳۹۲بيش از ۳۰ هزار دختر که کمتر از...

آمارهای سازمان ثبت احوال ایران

در سه ماهه نخست سال جاری ازدواج ۹ هزار و ۸۶۳ دختر و پسر کمتر از ۱۵ سال در...

مشاور امور زنان وزارت دادگستری ايران از آمار ثبت ازدواج ۷۵ دختر و پسر کمتر از ۱۰ سال در...

يک فعال حقوق کودکان گفت شمار ازدواج کودکان زير ۱۰ سال در ايران در سال ۱۳۸۹ نسيت به سه...

"سامانه ثبت ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال در مناطق محروم" از سوی مرکز امور زنان و خانواده رياست...