از میان شیشه، از میان مه

خدایی در داستان‌های نوستالژیک مجموعه «از میان شیشه، از میان مه» فضاهای تازه‌ای از زندگی ارامنه در ایران...