استانداران

تمامی استانداران منتخب دولت غیربومی هستند و در میان آن‌ها هیچ زنی دیده نمی‌شود. گزینش استانداران در روزهای اخیر...

حسین امیری، سخنگوی وزارت کشور ایران خبر داد که استانداران سمنان و قزوین از کار برکنار شده‌اند و گزینه‌های...

، سخنگوی وزارت کشور خبر داد که ممکن است شماری از فرمانداران در ايران که با دولت «همسو نيستند»...

شورای مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی

علی توکلی، رئیس کل دادگستری

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع