استاندار لرستان

موسی خادمی، استاندار لرستان حجم تخریب و خسارات ناشی از سیل در این استان را «به شدت بالا» و...

استاندار لرستان معتفد است مهم‌ترین چالش این استان معضل بیکاری‌ست که به واسطه آن روند توسعه در این استان...