استان چهارمحال و بختیاری

قنات لقدنبه یکی از ۳۰۰ قناتی است که ظرف ۱۰ سال گذشته در استان چهارمحال و بختیاری خشک شده...

اعظم بهرامی- تمام وجوه منابع و منافع ملی ایران تحت تسلط گفتمان توسعه اقتصادی نامتوازنی است که بر توسعه...

بحران آب در ایران بار دیگر به درگیری‌های محلی انجامید. این بار اعتراض مردم به انتقال آب در شهر...

در حالی‌که گفته می‌شد تخریب مجسمه علیقلی‌خان بختیاری از سرداران مشروطه در شهر جونقان چهارمحال و بختیاری به تحریک...