استان چهار محال و بختیاری

در مجاورت روستای «سرآقاسید» چشمه آب شوری وجود دارد که زنان روستا با استخراج و فروش نمک آن امرار...

شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود اعلام کرد با توجه با بارش‌ خوب در چهار ماه گذشته، آب سد...

تعدادی از انجمن‌ها و تشکل‌های حامی محیط زیست در استان چهار محال و بختیاری نسبت به انتشار یک آلبوم...

هزاران تن در شهرکرد در اعتراض به یک طرح انتقال آب تظاهرات کردند. معترضان، طرح را باعث کویری شدن...

منصور فیروزبخت، مدیرکل پزشکی قانونی