استان سیستان و بلوچستان

دو تن از اين دانش‌آموزان صبح شنبه، هنگامی که از مدرسه خارج شدند، مورد شليک دو فرد مسلح قرار...