استان گلستان

امیر کیان‌پور- رویکرد دولت روحانی به کارگران، رویکردی کاملا امنیتی بوده است و این مساله در نفس انتخاب چهره‌ای...

بهرنگ زندی- مانور سپاه برای سرکوب اعتراض‌های کارگری، پس از لغو تحریم‌ها و باز شدن دروازه‌های اقتصادی به روی...

مصطفی حقی، دادستان گرگان از بازداشت و محکومیت قضایی شماری از مدیران دولتی در استان گلستان خبر داده است.

ابوطالب قزلسفلو، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در مورد تبدیل بخشی از این استان به «بیابان» ابراز...

شرکت آب منطقه‌ای سمنان می‌خواهد با لوله‌گذاری، آب آشامیدنی را از چشمه‌های زرین گل استان گلستان به شاهرود منتقل...

۹۷ درصد واحدهای صنعتی استان گلستان را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند اما ۲۰ درصد این واحد‌ها تعطیل شده و...

ابوطالب قزلسفلو، مديرکل منابع طبيعی و آبخيزداری استان گلستان هشدار داده که بيابان‌زايی در اين استان رو به افزايش...