استبداد دینی

مسئولیت اسلام در برابر جنایاتی که به نام دین صورت می‌گیرد، چیست؟ پاسخ حسن یوسفی اشکوری و آرش سلیم...

اکبر گنجی- اگر رعایت حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی "شرط لازم" توافق هسته‌ای شود، از همان ابتدا راه توافق...

اکبر گنجی- هدف نمایندگان کنگره و سنا از تصویب تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی لزوماً عقب‌نشینی هسته‌ای نیست، بلکه گرسنگی دادن...

مجید محمدی - تحقیقات نشان می‌دهند که اگر در سال‌های ۵۵ تا ۶۵ فراوانی اسامی مذهبی ایدئولوژیزه شده رشد...

مجید محمدی- مشایی در فضای سیاسی جمهوری اسلامی به پاشنه آشیل احمدی‌نژاد تبدیل شده است. هرجا که انتقاد یا...

 شیء‌گرایی به معنای ازخودبیگانه شدن ، نشان‌گر مفهومی است که از هدف خود انحراف یافته و خودِ مفهوم، به‌خودی‌خود...