استخدام آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

گرچه وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته خطاب به معلمان موقت گفت «قید استخدام» را بزنید، تجمع و اعتراض...

مجلس هنوز وعده بررسی استخدام معلمان موقت را می‌دهد. اما وزیر آموزش و پرورش آب پاکی را بر...

گروهی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی که از مناطق مختلف برای اعتراض به تهران آمده‌اند چهارشنبه ۲۹ مرداد مقابل مجلس...