استخدام دولتی

سایت «فرارو» در گزارشی به‌نقل از جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری نوشته است که در...

در آخرین روز کاری نمایندگان مجلس نهم، طرح انتصاب افراد در مشاغل حساس به شرط گرفتن استعلام از...

نمايندگان مجلس ایران به کليات طرحی رأی دادند که در صورت تصويب نهايی جزئيات آن، پرس‌وجو از وزارت اطلاعات...

محمود عسکری‌آزاد، جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی ریاست جمهوری گفت از سال ۸۴ تا ۹۲ خورشیدی استخدام...

احمد طباطبايی، مسئول کميته بازنگری قانون خدمات کشوری روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت از بررسی افزايش زمان بازنشستگی به...