استخدام معلمان

در همین زمینه: ممنوعیت‌ها برای

آموزش و پرورش ایران اعلام کرده شيوه‌نامه جدب معلمان اصلاح شده و متنش را هم از روي سايت‌ برداشته‌اند....

کاربران شبکه‌های اجتماعی انتشار لیست ممنوعیت‌های معلمی را «شرم‌آور» خوانده‌اند. در عین حال گفته شده این محدودیت‌های «تبعیض آمیز...