استخراج بیت کوین در ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت تعیین مقررات استخراج ارز دیچیتالی باید به وزارت نیرو سپرده شود. آیا قرار...

استخراج یک بیت‌ کوین حدود ۳۵ میلیون تومان، معادل مصرف ۲۴ سال واحد مسکونی برق مصرف می‌کند و ۱۰۸...