استعفای مهدی کروبی از حزب اعتماد ملی

با رد استعفای مهدی کروبی با اکثریت آرا، او دبیر کل حزب اعتماد ملی باقی ماند. سخنگوی این حزب...

اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی اعلام کرد که جلسه شورای مرکزی این حزب برای بررسی استعفای مهدی کروبی...

رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام مستعفی حزب اعتماد ملی می‌گوید اعضای این حزب با شنیدن خبر استعفای مهدی کروبی از سمت...