استیج مداحی

شبکه دوم صدا و سیما در یک برنامه ابتکاری برای ماه محرم، اقدام به ساخت و پخش یک ویژه...