استیضاح جنتی

طرح استیضاح جنتی به خاطر دو فیلم سینمایی به جریان افتاده. رییس سازمان سینمایی کشور مبتکران استیضاح را با...

علی جنتی به خاطر دو فیلم «من عصبانی نیستم» و «قصه‌ها» قرار است استیضاح شود. نمایندگان مجلس فیلم «قصه‌ها»...

در گچساران برای «بی بی حکیمه» کنگره‌ای برگزار می‌شود و علی جنتی در حاشیه این کنگره از دلایل استیضاح‌...

یکی از نمایندگان مجلس ایران گفته است به خاطر احتمال نمایش هشت فیلم سینمایی طرح استیضاح علی جنتی در...

بحران موسیقی شدت پیدا می‌کند. بحث بر سر اجرای بی‌چون و چرای حکم فقهی رهبر جمهوری اسلامی درباره موسیقی...