استیضاح فانی

شهاب‌الدین غندالی پس از برکناری و طی احضار به دادسرای پولی بانکی بازداشت شد. وزیر آموزش و پرورش...

پس از استعفای وزیر ورزش، استعفای علی جنتی، وزیر ارشاد و علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش نیز رسما...

وزیران صنعت و آموزش و پرورش خبر استعفای خود را تکذیب کرده‌اند. وزیر ارشاد ساکت است اما رسانه‌ها سرگرم...