استیضاح محمود حجتی

پس از اعلام وصول سوال از رئیس جمهوری و استیضاح وزیر کار، حالا مجلس کرباسیان و حجتی را هم...

با عبور دولت از مانع «استیضاح»، شکاف در مجلس عمیق‌تر شد. فریبکاری برای جلوگیری از طرح سئوال از روحانی...

محمود حجتی در جلسه استیضاح، عملکرد وزارتخانه خود را مثبت دانست و پروژه‌های انجام شده در وزارت جهاد کشاورزی...