استیضاح وزیر راه و شهرسازی

نماینده سنندج از تحویل طرح استیضاح عباس آخوندی به هیأت رئیسه مجلس خبر داد. به گفته او، این استیضاح...

با عبور دولت از مانع «استیضاح»، شکاف در مجلس عمیق‌تر شد. فریبکاری برای جلوگیری از طرح سئوال از روحانی...

عباس آخوندی تنها با دو رأی اختلاف توانست وزیر بماند. او در سخنانش دلالان بخش‌های مختلف را اصلی‌ترین حامیان...